1.8.6 (4.1.2019)
- oprava - při vystavování daňového dokladu chyba v XML (des. čárka místo tečky)
------------------------------------------------------------------------
1.8.5 (4.1.2019)
- úprava - možnost připojení na Pohodu pomocí mServeru
- oprava - oprava Testu úlohy u Daňových dokladů k přijaté záloze
- oprava - oprava přenosu sazby DPH při přefakturaci s DPH
------------------------------------------------------------------------
1.8.3 (23.11.2018)
- úprava - v případě uvedeného RefSKz 0 u položky textové objednávky se správně provede zpracování dokladu
-----------------------------------------------------------------------
1.8.2 (21.11.2018)
- oprava - vytváření dokladů u MDB Pohody - při vytváření více dokladů za sebou docházelo k pádům aplikace
------------------------------------------------------------------------
1.8.1 (19.11.2018)
- oprava - správné určení typu dokladu při přefakturaci (Faktura / ODD / Dobropis)
------------------------------------------------------------------------
1.8.0 (8.11.2018)
- oprava - kontrola skladové dostupnosti - Pohoda MDB
- oprava - správné určování domácích/cizích měn při přefakturaci
- mnoho drobných úprav a vylepšení
------------------------------------------------------------------------
1.7.2 (4.6.2018)
- úprava - možnost nevyřízení a nepřenesení objednávky po vytvoření převodky z objednávky
------------------------------------------------------------------------
1.7.1 (3.5.2018)
- úprava - zpřehlednění simulace generování dokladů (počítadlo, ukazatel)
- úprava - správné ověřování zásob skladem
- řada drobných úprav a vylepšení
------------------------------------------------------------------------
1.6.3 (12.12.2017)
- nová funkce - možnost vytváření ODD místo faktur při záporné sumě výdejek / objednávky
- nová funkce - možnost přefakturace i záporných množství z vyrovnávacího skladu
- oprava - správný přepočet objednaného/rezervovaného množství na zásobách
- nová funkce - možnost použití SQL dotazu pro určení tiskových sestav, banky
- nová funkce - možnost vykonání SQL dotazu na zdrojové i cílové jednotce
------------------------------------------------------------------------
1.5.6 (19.10.2017)
- oprava - chyba ve funcki z aktualizace 1.5.5 - nevytvářely se správně vazby na položky obj.
------------------------------------------------------------------------
1.5.5 (17.10.2017)
- oprava - při fakturaci obj. přijaté s výrobními čísly se správně vytvoří vazby na fakturu/výdejku
------------------------------------------------------------------------
1.5.4 (10.8.2017)
- oprava - správně uveden účet na FV při přefakturaci mezi jednotkami
------------------------------------------------------------------------
1.5.3 (7.8.2017)
- nová funkce - DUZP a dat. úč. případu faktury dle data výdejky (u fakturace jednotlivých výdejek)
------------------------------------------------------------------------
1.5.2 (26.7.2017)
- oprava - správné přenášení parametrů typu už. seznam s konstantami
- nová funkce - test pravidla
- nová funkce - fakturace výdejek (jednotlivě i hromadně podle AD)
- nová funkce - mnoho dalších nových funkcí a vylepšení
------------------------------------------------------------------------
1.4.2 (21.12.2016)
- oprava - vystavování faktur ze zálohovek - aplikace padala výjimkou
- oprava - správné načítání vybrané číselné řady
------------------------------------------------------------------------
1.4.1 (16.11.2016)
- oprava - chybně se zapínal tisk dokladu před zpracováním
------------------------------------------------------------------------
1.4.0 (9.11.2016)
- oprava - při kontrole dostupnosti položek objednávky se do zohledněných položek chybně nezahrnuje i ta kontrolovaná
- nová funkce - možnost automatického generování souhrnných faktur nad nevyřízenými objednávkami
------------------------------------------------------------------------
1.3.9 (18.10.2016)
- úprava - u zjišťování skladové dostupnosti lze ignorovat neuložené doklady (vytvářené neuložené příjemky, ale i výdejky)
------------------------------------------------------------------------
1.3.8 (21.9.2016)
- oprava - pokud není uveden žádný parametr k vyloučení, nepřenese se žádný
------------------------------------------------------------------------
1.3.7 (21.9.2016)
- úprava - zohlednění reklamací v ověřování stavové dostupnosti
- oprava - změna popisu pole pro vyloučení volitelných parametrů z přenosu mezi doklady
------------------------------------------------------------------------
1.3.6 (19.9.2016)
- úprava - explicitní uvedení DUZP u faktur u Pohody verze 11.303
------------------------------------------------------------------------
1.3.5 (7.9.2016)
- oprava NullReferenceException u úlohy (GetOmmitedHeader)
------------------------------------------------------------------------
1.3.4 (6.9.2016)
- oprava přenosu volitelných parametrů typu Seznam s konstantami
- možnost definice, které volitelné parametry se nemají v rámci úlohy přenášet ze zdrojového do cílového dokladu
------------------------------------------------------------------------
1.3.3 (5.8.2016)
- lze zadat i Členění KV DPH pro použití se slovenskou jednotkou, u fakturace i přefakturace
- funkce synchronizace všech zásob z hlavního do vedlejšího skladu
------------------------------------------------------------------------
1.3.2 (1.7.2016)
- možnost přenosu poznámky a interní poznámky do vytvářeného dokladu
- správné mapování zásob při použité alternativního pole pro kód (IDS)
------------------------------------------------------------------------
1.3.1 (1.7.2016)
- možnost načítání IČ DPH z volitelného parametru u objednávky v CZ jednotce
------------------------------------------------------------------------
1.3.0 (6.6.2016)
- chyba v načítání kurzu při přefakturaci
------------------------------------------------------------------------
1.2.9 (30.5.2016)
- možnost komunikace pomocí plusXMLgate
- úprava licencování
- možnost definice číselné řady výsledného dokladu pomocí SQL dotazu v návaznosti na zdrojový doklad
- úprava uživatelského rozhraní
------------------------------------------------------------------------
1.2.7 (27.4.2016)
- do faktury a výdejky se přenáší dopravce
------------------------------------------------------------------------
1.2.6 (20.4.2016)
- všechny způsoby přenosu objednávky do zálohové faktury, jak je nabízí Pohoda při překlápění dokladu
------------------------------------------------------------------------
1.2.5 (14.4.2016)
- do VS při přenosu čísla objednávky přenáší pouze čísla, nikoliv ostatní znaky
------------------------------------------------------------------------
1.2.4 (11.4.2016)
- možnost definování polí v položkách objednávky, které se přenáší do položek faktury jako předkontace a členění DPH
------------------------------------------------------------------------