1.2.0 (22.10.2018)
- přidáno licencování aplikace; pokud nemáte licenční klíč, kontaktujte naši technickou podporu

------------------------------------------------------------------------
1.1.1 (09.10.2018)
- přidána možnost řazení tabulky podle sloupců

------------------------------------------------------------------------
1.1.0 (11.09.2018)
- přidána experimenrální podpora tisku nativním jazykem ZPL (pro štítkové tiskárny)

------------------------------------------------------------------------
1.0.9 (06.09.2018)
- drobné designové úpravy a rozšíření frameworku
- zahrnutí výchozích vzorových sestav do nové konfigurace

------------------------------------------------------------------------
1.0.8 (04.09.2018)
- oprava vyhledávaní zásob pro MDB databáze

------------------------------------------------------------------------
1.0.7 (03.09.2018)
- přidání podpory MDB databáze

------------------------------------------------------------------------
1.0.6 (31.08.2018)
- rozdělení konfigurace a ukládání nastavení vzhledu okna do uživatelského profilu

------------------------------------------------------------------------
1.0.5 (28.08.2018)
- přidána možnost kopie sestavy
- drobné designové úpravy

------------------------------------------------------------------------
1.0.4 (09.08.2018)
- oprava vyhledávaní zásob filtrem z příkazové řádky

------------------------------------------------------------------------
1.0.3 (27.06.2018)
- přidána možnost uzamčení konfigurace heslem

------------------------------------------------------------------------
1.0.2 (26.06.2018)
- přidána možnost vyhledání podle čísla dokladu (upraven vzhled výběru dat)
- aktualizován nástroj tvorby tiskových sestav

------------------------------------------------------------------------
1.0.1 (06.06.2018)
- vydání programu