1.4.1 (17.04.2019)
- Oprava - Kategorie nešlo použit při způsobu: Volitelné
------------------------------------------------------------------------
1.4.0 (15.04.2019)
- Nová funkce - Přidána možnost definovat zdrojový soubor jako ZIP archiv - program soubory rozbalí a případně vyfiltrované zpracuje
- Nová funkce - K jednotlivým zásobám lze přiřadit jednu či více kategorií
------------------------------------------------------------------------
1.3.9 (05.04.2019)
- Nová funkce - Přidáno 20 volitelných textů, které lze použít při zpracování jednotlivých pravidel
- Nová funkce - V nastavení lze nastavit počet jednotlivých zásob importovaných při testování
- Nová funkce - Přidána možnost zálohovat soubor s nastavením na server ITFutuRe
------------------------------------------------------------------------
1.3.8 (25.03.2019)
- Nová funkce - sloupec pro URL a popis obrázku lze definovat u CSV i Excel souborů
- Oprava - Opětovné spouštění importu u Excel souborů způsobovalo permanentní uzamčení zdrojového souboru.
------------------------------------------------------------------------
1.3.7 (06.03.2019)
- Přidáno vytvoření internetových parametrů při aktualizaci zásob a neexistenci parametru
- Opraveno zadávání Skladu u jednotlivých pravidel
------------------------------------------------------------------------
1.3.6 (13.02.2019)
- Přidán přenos sekce Intrastat do jednotlivých zásob
------------------------------------------------------------------------
1.3.5 (07.01.2019)
- Přidána možnost vymazat hodnoty u zadávání volitelných definic polí
- Přidána informativní hláška u kolizních zdrojových souborů XLS x XLSX
- Opraveno mazání zdrojových souborů Excelu u vlastních definic
- Opraveno zobrazování chybějících obrázků u tlačítek ve volitelné definici polí
------------------------------------------------------------------------
1.3.4 (02.01.2019)
- Opraveno volitelné zadávání parametrů - výběr z více variant
------------------------------------------------------------------------
1.3.3 (20.12.2018)
- Při aktualizaci zásob lze zvolit, zda opětovně načítat obrázky
- Lze omezit jednotlivé zásoby, zda načítat, či je přeskočit
------------------------------------------------------------------------
1.3.1 (17.12.2018)
- Přidána podpora aktualizací
------------------------------------------------------------------------
1.0.0 (16.05.2018)
- první verze aplikace
------------------------------------------------------------------------