1.5.2 (17.09.2019)
- Oprava - Oprava načítání více obrázku z XML souboru
------------------------------------------------------------------------
1.5.1 (09.07.2019)
- Nová funkce - Vlastní definice pravidel obsahuje nový typ - SQL dotaz. Lze tedy přidávat načítání dat z databáze.
------------------------------------------------------------------------
1.4.9 (18.06.2019)
- Nová funkce - Přidána podpora SFTP protokolu
------------------------------------------------------------------------
1.4.9 (18.06.2019)
- Nová funkce - Přidána podpora SFTP protokolu
------------------------------------------------------------------------
1.4.8 (10.06.2019)
- Nová funkce - CSV importy - přidána možnost upřesnit s uvozovkami/bez nich
------------------------------------------------------------------------
1.4.7 (06.06.2019)
- Nová funkce - U CSV souborů lze zadat znak oddělovače
------------------------------------------------------------------------
1.4.6 (02.06.2019)
- Nová funkce - Možnost spuštění úloh třetích stran nebo dotazů SQL před spuštěním a po spuštění
- Nová funkce - Přidána možnost vytvořit časovou značku v názvu souboru u přesouvaných dat.
- Oprava - volitelné hodnoty u internetových kategorií obsahovaly chybu při porovnávání '='
------------------------------------------------------------------------
1.4.5 (27.05.2019)
- Nová funkce - Import umí pracovat s atributy u jednotlivých větví XML souboru.
------------------------------------------------------------------------
1.4.4 (14.05.2019)
- Oprava - Při použití parametrů v SQL sekci a neexistenci parametru v XML souboru bude nahrazen název parametru prázdným znakem
------------------------------------------------------------------------
1.4.2 (25.04.2019)
- Nová funkce - Přidána možnost definovat Parametry z XML do SQL dotazů v importu pomocí #Parametr|Název Parametru#. Budou nahrazeny jejich hodnotou.
------------------------------------------------------------------------
1.4.1 (17.04.2019)
- Oprava - Kategorie nešlo použit při způsobu: Volitelné
------------------------------------------------------------------------
1.4.0 (15.04.2019)
- Nová funkce - Přidána možnost definovat zdrojový soubor jako ZIP archiv - program soubory rozbalí a případně vyfiltrované zpracuje
- Nová funkce - K jednotlivým zásobám lze přiřadit jednu či více kategorií
------------------------------------------------------------------------
1.3.9 (05.04.2019)
- Nová funkce - Přidáno 20 volitelných textů, které lze použít při zpracování jednotlivých pravidel
- Nová funkce - V nastavení lze nastavit počet jednotlivých zásob importovaných při testování
- Nová funkce - Přidána možnost zálohovat soubor s nastavením na server ITFutuRe
------------------------------------------------------------------------
1.3.8 (25.03.2019)
- Nová funkce - sloupec pro URL a popis obrázku lze definovat u CSV i Excel souborů
- Oprava - Opětovné spouštění importu u Excel souborů způsobovalo permanentní uzamčení zdrojového souboru.
------------------------------------------------------------------------
1.3.7 (06.03.2019)
- Přidáno vytvoření internetových parametrů při aktualizaci zásob a neexistenci parametru
- Opraveno zadávání Skladu u jednotlivých pravidel
------------------------------------------------------------------------
1.3.6 (13.02.2019)
- Přidán přenos sekce Intrastat do jednotlivých zásob
------------------------------------------------------------------------
1.3.5 (07.01.2019)
- Přidána možnost vymazat hodnoty u zadávání volitelných definic polí
- Přidána informativní hláška u kolizních zdrojových souborů XLS x XLSX
- Opraveno mazání zdrojových souborů Excelu u vlastních definic
- Opraveno zobrazování chybějících obrázků u tlačítek ve volitelné definici polí
------------------------------------------------------------------------
1.3.4 (02.01.2019)
- Opraveno volitelné zadávání parametrů - výběr z více variant
------------------------------------------------------------------------
1.3.3 (20.12.2018)
- Při aktualizaci zásob lze zvolit, zda opětovně načítat obrázky
- Lze omezit jednotlivé zásoby, zda načítat, či je přeskočit
------------------------------------------------------------------------
1.3.1 (17.12.2018)
- Přidána podpora aktualizací
------------------------------------------------------------------------
1.0.0 (16.05.2018)
- první verze aplikace
------------------------------------------------------------------------