1.5.0 (23.08.2019)
- Nová funkce - Přesouvání v rámci SFTP, přidání Typu dokladu do ISDOC importů
------------------------------------------------------------------------
1.4.9 (05.08.2019)
- Nová funkce - Přidána podpora souborů s příponou isdocx.
------------------------------------------------------------------------
1.4.8 (24.07.2019)
- Nová funkce - Zdroje, které neobsahují žádná data, lze prohlásit jako v pořádku zpracované.
------------------------------------------------------------------------
1.4.7 (16.07.2019)
- Nová funkce - Možnost párovat skladové zásoby dle ID
------------------------------------------------------------------------
1.4.6 (09.07.2019)
- Nová funkce - Vlastní definice pravidel obsahuje nový typ - SQL dotaz. Lze tedy přidávat načítání dat z databáze.
- Nová funkce - V případě, že existuje více zásob se stejným párovacím kódem, je uživateli nabídnuto k ručnímu spárování (pokud je nastaveno v záložce Typ importu)
------------------------------------------------------------------------
1.4.5 (18.06.2019)
- Nová funkce - Přidána podpora SFTP protokolu
------------------------------------------------------------------------
1.4.4 (10.06.2019)
- Nová funkce - CSV importy - přidána možnost upřesnit s uvozovkami/bez nich
------------------------------------------------------------------------
1.4.2 (06.06.2019)
- Nová funkce - U CSV souborů lze zadat znak oddělovače
------------------------------------------------------------------------
1.4.1 (03.06.2019)
- Nová funkce - Možnost spuštění úloh třetích stran nebo dotazů SQL před spuštěním a po spuštění
------------------------------------------------------------------------
1.3.9 (27.05.2019)
- Nová funkce - Import umí pracovat s atributy u jednotlivých větví XML souboru.
------------------------------------------------------------------------
1.3.8 (13.05.2019)
- Nová funkce - Při přesunu zpracovaných souborů lze do jejich názvu přidat časovou značku.
------------------------------------------------------------------------
1.3.7 (27.03.2019)
- Úprava - spouštění externí úlohy se spouští po každém dokladu, přidána možnost použít parametr #ID#
------------------------------------------------------------------------
1.3.6 (18.03.2019)
- Opraveno zadávání Skladu u jednotlivých pravidel
- Přidána možnost párovat zásoby dle více kritérií - lze zaškrtnou více variant (kód, čárový kód, objednací kód, ...)
- Přidána funkčnost na označení zásob, které mají být vytvořeny vždy jako textové položky
------------------------------------------------------------------------
1.3.5 (18.02.2019)
- Přidána možnost spustit externí úlohu po ukončení importu
------------------------------------------------------------------------
1.3.4 (28.01.2019)
- Přidána podpora párování zásob dle kombinace Čár.kód, Dodavatelský čár. kód, Volitelný parametr
------------------------------------------------------------------------
1.3.3 (07.01.2019)
- Opraveno mazání zdrojových souborů Excelu u vlastních definic
- Přidána informativní hláška u kolizních zdrojových souborů XLS x XLSX
- Do kódu číselné řady (pevné zadání) lze zadat yy nebo yyyy a bude nahrazeno aktuálním rokem.
- Přidáno pole Označený záznam do dokladů
- Přidána možnost vymazat hodnoty u zadávání volitelných definic polí
------------------------------------------------------------------------
1.3.2 (18.12.2018)
- Navázání objednávek je automaticky filtrováno dle odběratele / dodavatele
------------------------------------------------------------------------
1.3.1 (17.12.2018)
- Rozšířena podpora velmi starých souborů xls
------------------------------------------------------------------------
1.0.0 (04.06.2018)
- první verze aplikace
------------------------------------------------------------------------