1.1.1 (27.03.2019)
- prodloužena maximální doba vykonávání dotazu na 20 minut (musí být rovněž nastaveno v DB!)

------------------------------------------------------------------------
1.1.0 (15.01.2019)
- rozšířeno o možnost napojení databáze předchozího účetního období; výpočet se pak dle potřeby provádí případně i z dat předchozího období

------------------------------------------------------------------------
1.0.7 (15.11.2018)
- oddělení výpočtu Realizovaných dodávek, přidání možnosti zahrnutí převodek (ABC analýza převodky ignoruje vždy)

------------------------------------------------------------------------
1.0.6 (11.09.2018)
- oprava selhání výpočtu ABC analýzy v některých případech

------------------------------------------------------------------------
1.0.5 (10.08.2018)
- přidána možnost uzamčení nastavení
- přidány možnosti importu a exportu úlohy

------------------------------------------------------------------------
1.0.4 (17.07.2018)
- optimalizace rychlosti a náročnosti dotazů ABC analýzy na databázi

------------------------------------------------------------------------
1.0.3 (27.06.2018)
- úprava dotazů ABC analýzy pro podporu starších SQL serverů

------------------------------------------------------------------------
1.0.2 (20.04.2018)
- rozšíření výpočtu obratu/zisku pro suroviny - výpočet je prováděn na základě výdeje do výroby a následného prodeje/prodejní ceny výrobku

------------------------------------------------------------------------
1.0.1 (05.04.2018)
- rozšíření o možnost vynulování atributů

------------------------------------------------------------------------
1.0.0 (04.04.2018)
- první verze aplikace

------------------------------------------------------------------------