2.4.9 (21.6.2019)
- možnost zobrazení vlastních informací na tlačítku - vlastní pole či výraz
--------------------------------------------------------
2.4.8 (18.6.2019)
- oprava - zobrazení textu zásoby na tlačítku po vyhledání
--------------------------------------------------------
2.4.7 (18.6.2019)
- oprava padání při vypínání Win klávesnice na obrazovce, pokud již byla zavřena křížkem
--------------------------------------------------------
2.4.6 (18.6.2019)
- možnost zobrazení STextu na tlačítku zásoby
- výchozí klávesnice na obrazovce je Windowsová (OSK nebo TabTip)
- do interní klávesnice přidáno lomítko / a opraveno zobrazení při použití na celou obrazovku
- možnost zobrazení přes celou obrazovku, ale ne navrchu (je vidět dolní lišta Windows)
--------------------------------------------------------
2.4.5 (13.6.2019)
- vyhledávání i v STextu zásoby
--------------------------------------------------------
2.4.4 (23.5.2019)
- vyhledávání podle jednotlivých slov (každé slovo oddělené mezerou vyhledává samostatně, musí obsahovat všechna slova - výraz "bar cer" najde "Červená barva")
- vyhledávání i po mezeře ve vyhledávacím poli (zpřesňující vyhledávání)
- doplnění hodnot GS1-128 na sudý počet znaků (pro použití Code128 typu C)
- doplnění mezery a několik znaků na klávesnici na obrazovce
- možnost nastavení přepisování vyhledávaného textu při zobrazování/skrývání klávesnice na obrazovce
- aplikace nepadá při nevybrané šabloně etikety
--------------------------------------------------------
2.4.2 (18.12.2018)
- oprava tisku paletových štítků
--------------------------------------------------------
2.4.0 (11.12.2018)
- možnost tisku souvisejících dokumentů i bez dialogového okna
--------------------------------------------------------
2.3.8 (13.11.2018)
- oprava vkládání do dokladu při zapnutém tisku souvisejících dokumentů, pokud zásoba žádný odpovídající neměla
--------------------------------------------------------
2.3.7 (8.11.2018)
- oprava sdružování položek
- možnost ochrany konfigurace heslem
- úpravy ve způsobu tisku pro rychlejší tisk
- možnost tisku etiket po dávkách (kvůli docházejícímu spotřebáku)
- možnost vypnutí vyhledávání podle čísla objednávky
--------------------------------------------------------
2.3.2 (19.9.2018)
- správa tiskáren a tiskových úloh
- řazení položek v dokladu od nejnovější
- možnost zakládání zásob a klávesnice na obrazovce při zakládání zásoby
- řada dalších oprav chyb a drobných úprav
--------------------------------------------------------
2.2.6 (19.4.2018)
- vyhledávání podle názvu v celé délce, hledalo se jen v prvních 30 znacích (SQL/E1))
--------------------------------------------------------
2.2.5 (6.11.2017)
- úpravy v režimu potravinářské výroby - hlídání kopií štítků a překročení množství v kartonu
- vyhledávání podle EANu i v dodavatelských kódech
--------------------------------------------------------
2.2.4 (26.5.2016)
- možnost nastavení řazení položek (zásob) - podle názvu, kódu, STextu nebo vlastních polí
--------------------------------------------------------
2.2.3 (10.2.2016)
- drobné úpravy funkčnosti
--------------------------------------------------------
2.2.0 (23.9.2015)
- speciální režim balení
--------------------------------------------------------
2.1.9 (23.7.2015)
- nepovinné přihlašování uživatelů
- možnost výběru více skladů
- možnost povinného zadávání šarže, pokud je vybráno "ruční určování šarží"
--------------------------------------------------------
2.1.7 (10.3.2015)
- režim potravinářské výroby, elektrovýroby
--------------------------------------------------------
2.1.0 (30.12.2013)
- oprava vyhledávání při připojení k Pohodě MDB
- přidán režim zjednodušeného štítkování při Výrobě prostřednictvím dotykové obrazovky
- generování expirace ze současného data + délky záruky
- načítání velikosti balení z koeficientu 2./3. MJ z Pohody
--------------------------------------------------------
2.0.8 (19.11.2013)
- oprava listování stránkami s položkami
- zobrazení polohy v dlouhém seznamu
--------------------------------------------------------
2.0.7 (31.7.2013)
- možnost zobrazení ceny na tlačítku zásoby
--------------------------------------------------------
2.0.6 (9.6.2013)
- oprava PHetiquette pro MDB
--------------------------------------------------------
2.0.5 (7.6.2013)
- doplnění možnosti zadání PLU a jejich automatického číslování v PHetiquette
--------------------------------------------------------
2.0.4 (2.6.2013)
- oprava zakládání, pokud neexistuje Cenová skupina SK
- oprava načítání, pokud neexistuje kořenové členění (tj. bez větví) pro daný sklad
--------------------------------------------------------
2.0.3 (13.5.2013)
- doplnění možnosti vytváření nového členění a skladových karet v PHetiquette
--------------------------------------------------------
2.0.2 (27.3.2013)
- doplnění možnosti přenosu vybraných položek uživatelských seznamů do poznámky k položce dokladu do Pohody
--------------------------------------------------------
2.0.1 (12.2.2013)
- doplnění funkce automatické aktualizace přes internet
--------------------------------------------------------
2.0.0 (12.12.2012)
- vydání nové verze PHetiquette
- grafický návrhář etiket
- z důvodů technických omezení návrháře etiket podpora pouze Pohody SQL/E1
--------------------------------------------------------