ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexní řešení pro Pohodu

Potřebuji pracovat s doklady.

plusAttach - přikládání naskenovaných dokumentů

plusExportUni - univerzální exportovací nástroj

plusExportUni je užitečný nástroj sloužící pro automatizovaný export dokladů z Pohody do libovolného umístění. Jedná se o výborného pomocníka např. v případě, že potřebujete pravidelně odesílat objednávky svým dodavatelům, nebo třeba faktury svým odběratelům v XML formátu.

Číst celý článek

plusImport2Pohoda - import dokladů do Pohody

plusReklamace - snadné přijímání reklamací

plusReklamace slouží k usnadnění práce při přijímání reklamací. Práce v agendě Reklamace v Pohodě je zdlouhavá a nepřehledná. Aplikace plusReklamace tento problém řeší.

Číst celý článek

plusReset - nulovací výdejka

plusReset je malá jednoúčelová aplikace pro nulování stavů a evidenčních čísel na vybraném skladě. Po spuštění se vybere jeden z načtených skladů Pohody a dojde k vytvoření a naimportování označené nulovací výdejky sestavené tak, aby výsledné stavy zásob a evidenčních čísel na skladě byly nulové. Důvody použití jsou v každém provozu různé, např. rovnání špatně vedených evidenčních čísel.

Číst celý článek

plusRouter - automatické zpracování dokladů

Aplikace určená pro automatické zpracování dokladů v Pohodě na základě nastavených pravidel a s možností zohlednění stavů skladů a dalších dokladů v Pohodě z hlediska skladové dostupnosti.

Číst celý článek

O stránkáchTyto webové stránky jsou zaměřené na prezentaci komplexního řešení plusSystem, komplexní nadstavby nad Pohodou, a slouží k poskytnutí co možná nejvíce informací o tomto systému. Autorem řešení je společnost ITFutuRe s.r.o..

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz